Temerin


MULTIFUNKCIONALNI PARK "SANTA GIULIA" santa-giulia-temerin-2015

Park se nalazi na teritoriji opštine Temerin i prostire se na površini od 16,25 ha. Takođe, zemljište se nalazi na 8 km od jednog od najvažnijih industrijskih centara Srbije, Novog sada i u neposrednoj blizini pan-evropskog koridora 10, tačnije auto-puta E-75 Beograd-Budimpešta na koji će se u roku od nekoliko godina povezati obilaznica koja ce proći kroz Temerin sve do Bečeja.

U razvoju ovog projekta, rođenom zahvaljujući saradnji opštine Temerin, postavlja se za cilj zadovoljavanje potrebe za prostorom u bližoj periferiji Novog Sada i sve većeg zahteva od strane stranih preduzeća koja nameravaju da delokalizuju proizvodnju, privučeni manjim troškovima radne snage i jakim poreskim olakšicama koje je uvela nova srpska vlada.

Sastoji se od male citadele koja u sebi sadrži industrijsku zonu, multifunkcionalni centar, hotel sa spa, rekreativni centar sa fudbalskim stadionom.

Zašto Srbija?
  • tržiste od 120 miliona potencijalnih klijenata
  • jednostavan pristup internacionalnim tržištima
  • strategijska pozicja Temerina za poslovanje

Pogledajte ili preuzmite model: Temerin
Created and hosted by FSD

×

×

×

×

×

×