SO.GE. DOO Beograd SRB

Multifunkcionalni park "Santa Giulia"

Zahvaljujući radu jednog udruženja italijanskih preduzeća, koja su videla u Srbiji naciju sa velikom perspektivom razvoja i rasta,rađa se multifunkcionalni park “santa giulia” , pri cemu su osnovali seriju preduzeća kojima je cilj istraživanje, razvoj i realizacija civilnih i industrjskih radova. sa sledećim dajemo vam jedan uopsteni opis.

Park se nalazi na teritoriji opštine Temerin i prostire se na površini od 33,59 ha, predviđena je prva faza na površini od 16,25 ha, i druga faza na površini od 17,34ha. Takođe, zemljište se nalazi na 8 km od jednog od najvažnijih industrijskih centara Srbije, Novog sada i u neposrednoj blizini pan-evropskog koridora 10, tačnije auto-puta E-75 Beograd-Budimpešta na koji će se u roku od nekoliko godina povezati obilaznica koja ce proći kroz Temerin sve do Bečeja.U razvoju ovog projekta, rođenom zahvaljujući saradnji opštine Temerin, postavlja se za cilj zadovoljavanje potrebe za prostorom u bližoj periferiji Novog Sada i sve većeg zahteva od strane stranih preduzeća koja nameravaju da delokalizuju proizvodnju, privučeni manjim troškovima radne snage i jakim poreskim olakšicama koje je uvela nova srpska vlada.

Sastoji se od male citadele koja u sebi sadrži industrijsku zonu, multifunkcionalni centar, hotel sa spa, rekreativni centar sa fudbalskim stadionom.

Zašto Srbija?

• tržiste od 120 miliona potencijalnih klijenata
• jednostavan pristup internacionalnim tržištima
• strategijska pozicja Temerina za poslovanje

SO.GE. d.o.o. ,Veljka Milićevića 4, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 203 00 00, email: info@so-ge.com


 
Created and hosted by FSD